“Enighet är en styrka … när det finns lagarbete och samarbete, kan underbara saker uppnås.” – Mattie Stepanek